Geestelijke gezondheidszorg
Afdrukken
  • Ggz-concern maakt heldere strategische keuzes door intensieve dialoog met cliënten, stakeholders en eigen medewerkers ondersteund met gedegen externe en interne analyses
  • Ggz-aanbieder roostert 24-uursdiensten slimmer en bespaart zo ieder jaar honderdduizenden euro’s
  • Ggz aanbieder gaat commercieel met laagdrempelige 1ste lijns producten
  • Ggz-aanbieder profileert haar diensten beter door het aanbod in drie merken naar de markt te brengen.
  • Organisatie in de geestelijke gezondheidszorg vertaalt haar ondernemingsstrategie naar een toekomstgericht merkengebouw
  • Organisatie in de forensische psychiatrie bouwt aan een sterke profilering via een toekomstgerichte communicatiestrategie en –uitvoeringsplan
  • Organisatie in de geestelijke gezondheidszorg versterkt zijn meerjarenbeleid door reputatieonderzoek en inrichting meerjaren-communicatiestrategie
  • Slim communicatieplan voorkomt onrust bij medewerkers van een GGZ-aanbieder bij een grootschalige verandering van roostering
  • Psychiatrisch ziekenhuis scherpt het productenpakket aan en bepaalt de kostprijs ervan, voor een effectievere onderhandeling met de financiers