Zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
Afdrukken
  • MEE-organisatie maakt dankzij een portfolioanalyse nieuwe keuzes voor de doelgroepen en diensten die het levert
  • Organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking ontwikkelt succesvolle nieuwe producten door systematische projectaanpak: van behoefteonderzoek tot lancering
  • Organisatie in gehandicaptenzorg versterkt zijn marktbenadering door over te stappen van één merk naar vijf doelgroepgerichte merken
  • Landelijke ondersteuningsorganisatie stelt in een diepgravend onderzoek de maatschappelijke waardering voor haar takenpakket vast
  • Samenwerkingsverband in de ouderen- en gehandicaptenzorg voorkomt negatieve publiciteit dankzij een uitgekiend communicatiebeleid.
  • Organisatie voor gehandicapten heeft weer een gezonde bedrijfsvoering na gedegen portfolioanalyse