Strategie
Afdrukken
Het maken van heldere strategische keuzen: het is de hoogste prioriteit voor veel zorgondernemers, en tegelijkertijd lastig uit te voeren. Shift Consultants hielp al vele zorgorganisaties bij het maken van cruciale keuzen:

  • Ziekenhuis ontwikkelt in intensieve dialoog met al haar medisch specialisten een nieuwe strategie.
  • Revalidatiecentrum ontwikkelt marktstrategie en boort met professionele marketingplannen nieuwe markten aan.
  • Ziekenhuis zet ZBC op dankzij zeer marktgericht ondernemingsplan.
  • Kraamzorgorganisatie pareert prijsdruk zorgverzekeraar door strategie van herpositionering op nieuwe klantwaarden.
  • Aanbieder van zorg voor gehandicapten inventariseert de klantwaarden van haar doelgroepen en maakt die richtinggevend voor haar transitieprogramma.

Zie publicaties