Ziekenhuizen
Afdrukken
  • Ziekenhuis zet (inmiddels sterk groeiende) ZBC op dankzij zeer marktgericht ondernemingsplan
  • Ziekenhuis ontdekt houdbaar concurrentievoordeel door diepgaand marktonderzoek, gecombineerd met zelfreflectie en inspiratiebijeenkomsten
  • Ziekenhuis ontwikkelt een fris en gedegen proces van strategievorming
  • Ziekenhuis vergemakkelijkt grootschalige reorganisatie door professionele communicatie