Visie Shift Consultants
Afdrukken

Succesvolle zorgorganisaties hebben ziel en zakelijkheid in balans


De ziel

De gezondheidszorg is een prachtige sector om in te werken. Het gaat ergens over. Over kwetsbare mensen, hun gezondheid en welzijn. En over hun behoefte om gehoord, geholpen of geheeld te worden. In welke andere sector kun je voor een langere periode de wezenlijke zorgen van je klanten verlichten of zelfs verhelpen? Kun je lang, intensief en vertrouwelijk contact met je klanten hebben? En waar is elke dag weer anders, omdat ieder mens weer anders is? Kom daar eens om in het bankwezen of de bouw. Maar… met bezieling alleen kom je er niet. Ziel en zakelijkheid moeten in balans zijn.

De zakelijkheid

De kwaliteit van de zorg is gebaat bij een stevige dosis zakelijkheid. De zorgvraag is groot en divers. Een zorgorganisatie kan niet op alle zorgvragen antwoord hebben. De kwaliteit van de zorg zou dan onverantwoord laag worden; teveel versnipperd, te weinig inspelend op specifieke wensen en eisen, te weinig effectief. Om goede zorg te kunnen leveren, is focus nodig, zijn strategische keuzes noodzakelijk. Meer dan ooit is het van belang om die keuzes te baseren op de doelstellingen en beschikbare middelen van de organisaties die zorg inkopen. De zorgverzekeraars, de gemeenten, de zorgkantoren, de DJI zijn ook klanten van een zorgorganisatie. Als zij een zorgproduct niet of onvoldoende willen financieren is het bedrijfsmatig onverantwoord om er mee door te gaan. Een zakelijke afweging tussen kosten en (aantoonbare) baten is zowel voor de inkoper van zorg als voor de verkopende zorgorganisatie van belang.